شماره حساب ها

لطفا هنگام واریز یا انتقال وجه از طریق خودپرداز یا موبایل بانک و… دقت فرمایید که شماره حساب و نام صاحب حساب و بانک مقصد را بدرستی وارد کرده و سپس اقدام به واریز مبلغ فرمایید .

6104-3378-9744-8989شماره کارت بانک ملت

5022-2910-6523-0631شماره کارت بانک پاسارگاد

6280-2314-2425-4307شماره کارت بانک مسکن

✅ کلیه شماره حسابهای فوق ، بنام علی کیانی کندجانی مدیریت سایت الف میکس می باشد.